Tuesday, July 2, 2013

രാധാമാധവം

ഈ ജന്മത്തിലും നീ കൃഷ്ണനും ഞാൻ രാധയുമായി തന്നെ ജനിച്ചു
ഒരു നിശ്വാസത്തിനിരു പുറം  നാം ജീവിക്കുന്നു 
എങ്കിലും യുഗങ്ങൾ കൊണ്ടളക്കാവുന്ന ദൂരം നമുക്കിടയിലിന്നും ബാക്കി....

No comments:

Post a Comment