Monday, July 15, 2013

നീയും ജനുവരിയുടെ നഷ്ടകണക്കിൽ അലിഞ്ഞു
നിര്ജ്ജീവമായ നിന്റെ ശരീരം നോക്കി
 അവർ വിലപിച്ചു
ശോഷിച്ച പാദങ്ങളിൽ വന്ദിച്ചു .
ഒടുവിലൊരു തിരിനാളത്തിൽ
ചന്ദന സുഗന്ധമായി
പുകയുമ്പോഴും
പതിട്ടണ്ടുകൽക്കപ്പുറത്തെ
മഞ്ഞച്ച ഒരോര്മ്മ ചിത്രത്തിൽ
നീ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു


No comments:

Post a Comment